ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (TYT/AYT) SİSTEMİ

Üniversiteye girişte uygulanan sınav;

YKS

Üniversiteye girişte uygulanan sınavın genel ismine YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı diyoruz. YKS, 3 oturumdan oluşan bir sınavdır. 1. Oturum TYT yani Temel Yeterlilik Testi, 2. Oturum AYT yani Alan Yeterlilik Testi ve  3. Oturum olarak da YDT (Yabancı Dil Testi)’den oluşmaktadır. Bu 3 oturumlu sınav öğrencilere 2 günde uygulanır ve bu yıl TYT 26 Haziran Cumartesi, AYT (öğleden önce) ve YDT (öğleden sonra)ise 27 Haziran Pazar günü uygulanacaktır.  Şimdi bu 3 oturuma kimler girmeli gelin birlikte bakalım..

TYT

Söylediğimiz gibi 1. Oturum TYT’dir. TYT, öğrencinin üniversitede hangi bölüme girecek olduğu fark etmeksizin girmesi gereken oturumdur. Yani alandan da tercih yapsanız, yabancı dilden de tercih yapsanız veya 2 yıllık  bir bölüm de tercih yapsanız TYT’ye mutlaka girmek zorundasınız. Peki TYT’de hangi testlerden sorumlusunuz? 

TYT’de Türkçeden 40, Matematikten 40, Sosyal Bilimlerden 20 ( tarih 5, coğrafya 5, felsefe 5, din 5 soru)ve Fen Bilimlerinden de 20 (fizik 7, kimya 7, biyo 6 soru) soru olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır. 120 soru için sizlere 135 dk süre verilecektir. TYT’de tek tip bir puan oluşturulacağından öğrenciler çözdükleri her soru için puan alırlar.

TYT’de testlerin ağırlıkları

TYT’de testlerin ağırlıklarına bakıldığında Türkçe ve Matematik %33, Fen ve Sosyal Bilimler ise %17 ağırlığa sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ; örneğin Fen Bilgisi %17 Matematik %33 ağırlığa sahip sanki Türkçe ve Matematikteki 1 soru fen ve sosyale göre 2 kat puan getiriyor gibi görünüyor bu sizi yanıltmasın. Bu oranlardaki farklılık soru sayılarından kaynaklanmaktadır. Yani Türkçe ve Matematikte daha fazla soru olduğu için öğrencinin tüm soruları yaptığındaki getirisi Fen ve Sosyaldeki tüm soruları yapmanın getirisinden daha fazla olmuş oluyor. Fakat, testlerdeki 1 sorunun getireceği puan, testin o seneki Türkiye Soru Çözüm Ortalaması ve Standart Sapma değerlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin ülkemizde genelde Matematik testinin soru çözüm ortalaması Sosyal testinden daha düşük olduğu için soru başına alınan puan Matematik testinde daha yüksektir.

Peki TYT puanımla ben neler yapabilirim?

  1. Meslek Yüksek Okullarını tercih edebilme hakkı yani 2 yıllık bölümler (baraj 150)
  2. Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci alan bölümleri tercih etme hakkı (baraj 150)
  3. Barajı geçtiğim takdirde AYT puanı hesaplanma hakkı

AYT

Üniversiteye giriş sınavının 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testi. AYT’de Fen Bilimleri 40 soru, Matematik 40 soru, Edebiyat- Sosyal Bilimler1 40 soru ve Sosyal Bilimler2 40 soru olmak üzere toplamda 160 soruluk tek bir kitapçık sizlere verilecek. 160 soru için 180 dk süreniz olacak. Peki ben bu 160 sorunun hepsini yapmalı mıyım? Her bir sorunun bana katkısı var mı?

AYT de işler biraz değişiyor arkadaşlar. Evet sen henüz hangi bölümden tercih yapacağını bilmiyorsan, sayısaldan da tercih yaparım ,eşit ağırlıktan da tercih yapabilirim, sözelden de yapabilirim diyorsan AYT’deki tüm testleri çözmek durumunda kalırsın ve her testle ilgili puanın hesaplanır. Yani aslında adaylar AYT’de istedikleri tüm testleri cevaplayabilirler. Ancakbilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır. Önemli olan, girmek istenen bölümler hangi puan türünden öğrenci alıyorsa, o puanı yüksek çıkarabilmektir. Süreyi kullanma açısından, tek bir puan türünden tercih yapacak adaylar avantajlıdır çünkü çözmeleri gereken soru sayısı 80’dir. Soru başına düşen süre 135 saniyedir (2 dk. 15 sn.). Gelin bir sayısal öğrencisinin çözmesi gereken testlere ve bu testlerin ağırlıklarına birlikte bakalım.

       TYT                                                              AYT

Türkçe 40 soru   %13                         Matematik 40 soru  %30

Matematik 40 soru %13                     Fizik  14 soru     %10

Sosyal 20 soru %7                              Kimya   13 soru    %10

Fen 20 soru %7                                   Biyoloji   13 soru    %10

TOPLAM: %40                                 TOPLAM: %60

Yani sayısaldan bir bölüm tercih edecekseniz Tıp gibi, Mühendislik gibi bu alanlardaki soruları çözmeniz gerekecektir.

Sözel alandan tercih yapacak öğrenci hangi testleri yapmalı?

TYT                                                              AYT

Türkçe 40 soru   %13                         Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal1 40 soru  %30

Matematik 40 soru %13                             Türk Dili Edebiyatı 24 soru     %18

Sosyal 20 soru %7                                      Tarih1 10 soru    %7

Fen 20 soru %7                                           Coğrafya1 6 soru    %5

TOPLAM: %40                                 Sosyal Bilimler2  40 soru  %30

                                                                       Tarih 2  11 soru  %8

                                                                       Coğrafya2  11 soru    %8

                                                                       Felsefe   12 soru  %9

                                                                       Din   6 soru   %5

                                                                       TOPLAM: %60

Peki Eşit ağırlıktan tercih yapacak öğrenciler hangi testlerden sorumlu olacak? Görüldüğü üzere alan fark etmeksizin TYT her öğrenci için aynı getiriye sahip.

TYT                                                              AYT

Türkçe 40 soru   %13                         Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal1 40 soru  %30

Matematik 40 soru %13                             Türk Dili Edebiyatı 24 soru     %18

Sosyal 20 soru %7                                      Tarih1 10 soru    %7

Fen 20 soru %7                                           Coğrafya1 6 soru    %5

TOPLAM: %40                                 Matematik  40 soru  %30

                                                           TOPLAM: %60

Yabancı Dilden tercih yapacak öğrenciler hangi testlerden sorumlu olacak?

TYT                                                              YDT

Türkçe 40 soru   %13                         Yabancı Dil 80 soru %60

Matematik 40 soru %13                            

Sosyal 20 soru %7                                     

Fen 20 soru %7                                           

TOPLAM: %40       

Sonuç olarak;

Lisans programı okumak isteyen öğrenciler TYT’nin yanında AYT veya YDT’ye, veya her ikisine de girmek zorundadırlar. 

AYT’de sadece180 puan barajını geçen adayların ilgili AYT puanları hesaplanacaktır.

Yorum yapın