Özel Ders Öğrenciye Ne Sağlar?

Özel ders ve öğrenci çok iyi bir ikili olabilir. Öğretmen olmadan özel ders olur mu? Kapsamlı ve detaylı bir konu olsa da sizin için bu konuyu oldukça açıkladık.

Yazının başlığını görenler böyle bir girişle yazıya başlamama belki “ne alaka” diyebilirler. Fakat konuya en derin noktasından başlayarak değinmek istediğim için böyle bir girişle başladım. Neden mi? Çünkü, bireysel farklılıkların en belirgin olduğu durumlardan birisi de kişinin bilgiyi keşfetme ve yapılandırma becerisidir. Bebeğin dünyaya gelmesiyle beraber çevresinden gördükleriyle başlayan bilgi edinme süreci belki de en yoğun halini eğitim ortamlarında alır. 

Her birey benzersiz ve biriciktir…

Erdem Hoca

Bilindiği üzere geleneksel eğitim ortamları kalabalık sınıflarda, öğretmen merkezli bir ders anlatış yöntemiyle ve bilginin doğrudan ezber yoluyla öğrenciye aktarılmasıyla gerçekleşir. Böyle bir eğitim ortamı tabi ki çoğu öğretmenin istemeyeceği bir ortam olsa da kısıtlı zamanda gerekli bilginin öğrenciye aktarılması amacıyla öğretmenlerin de en temel öğretim yöntemlerinden biri haline gelmiştir.

Özel Ders ve Öğrenci
Özel Ders ve Öğrenci

Sınıflardaki öğrenciler belki sadece aynı yaşta olmaları yönüyle benzer; fakat öğrenme stilleri, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme motivasyonları vb. birçok konuda birbirinden farklılık göstermektedir. Fakat ne yazık ki böyle farklılıkların içerisinde her öğrenciden aynı öğrenme çıktısı beklenmektedir.

Eğitim ve Okul

Yukarıda bahsedilen sıradanlaşmış, güven vermeyen okul ve eğitim yapılarının çoğalmasıyla beraber aileler alternatif eğitim arayışına geçmişlerdir. İşte özel dersler de bu şekildeki bir alternatif eğitim arayışından hem ülkemizde hem de pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede biçimlenmiştir. Özel ders sisteminin yaygın olmasında aslında birçok sebep vardır. Bunlardan en belirginleri, ülkenin eğitim kalitesinin düşük olması, okul notlarını yükseltme isteği, iyi okullara ve üniversitelere giriş sınavlarında rekabet şartlarının zorluğu şeklindedir.

Sınıf ortamının öğrenciye sosyal açıdan katkıları elbette yadsınamaz. Arkadaş ortamı bazı öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir unsurdur. Peki, buna rağmen toplu sınıf ortamında öğretim neden yetersiz kalıyor? Öğrencinin ve öğretmenin hangi beklentileri karşılanmıyor? Öncelikle bilginin aktarılması tarafından yani öğretmen penceresinden bakıldığında öğretmen sınıf ortamında ortalamaya göre bir ders anlatış yöntemi seçer.

Bu ortalama anlatış yöntemi bazı öğrenciler için alt seviye bazıları için üst seviye olarak görülebilir. Seviyesine uygun ders işlenmediği sınıf ortamı bazı öğrencilerin sıkılmasına, bazılarının ise dersi anlamakta zorlanmasına sebep olabilir. Böyle bir ortamda, kendini ortalamanın altında olarak tanımlayan öğrenci soru sormaya çekinecek ve bu durum bir yerden sonra öğrencinin öğrenme motivasyonun düşmesine sebep olacaktır.

Özel ders ve Öğretmen

Özel ders ve öğretmen çok iyi bir ikilidir. Peki, birebir öğrenmenin öğrencilere sağladığı faydalar nelerdir? Öncelikle birebir dersler öğretmen ve öğrencinin birbirini tanımasıyla başlar. Bu bağlamda öğretmen, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını bilerek ona en uygun öğretim yöntemini sunma fırsatına sahip olur. Çünkü, öğrenme stilleri, öğrenme yaklaşımları, zihinsel gelişim düzeyleri her öğrencide farklılık gösteren özelliklerdir (Yetim, 2017). Birebir derslerde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim oldukça önemlidir.

Özel Dersler ve Öğretmen
Özel Dersler ve Öğretmen

Çünkü geleneksel eğitimlerde öğretmen daha az ulaşılabilir bir konumdadır ancak özel dersler öğrencinin öğretmenle arasında daha güvenli ve samimi bir ilişki kurmasını sağlar. Böyle bir yaklaşımla öğrenciye kendini daha iyi ifade edebilmesi ve anlamadığı noktalarda sorularını sorması için alan yaratılır. Diğer taraftan dersin verimliliği ve kalıcılığının sağlanması çok daha kolay olacaktır. Çünkü çocuğun ilgi alanlarını bilen öğretmen, ders anlatırken verdiği örneği dahi bu ilgiler doğrultusunda vererek anlatır.

Öte yandan sınıf ortamında uzun ders saatlerinde anlatılan bir konunun özel derste daha kısa bir zaman içerisinde anlatılması dolayısıyla da birebir derslerin zamandan tasarruflu olduğunu söylemek mümkündür. Sınıf ortamında belki 10-15 ders saatini alan bir konunun özel dersle 4-5 ders saatinde tamamlanması sağlanmaktadır.

Özel Derslerin Öğrencilere Faydası

Özel derslerin öğrenciye sağladığı bir diğer fayda ise aktif katılımdır. Sınıf ortamında her öğrencinin her derse katılması için uygun ortam sağlamak maalesef çok zor. Özellikle öğretmende de olan müfredatı yetiştirme kaygısı dersin sadece öğretmenin aktarımıyla sınırlı kalmasına sebep oluyor. Ancak birebir dersler zaten öğretmenin birçok noktada topu öğrenciye attığı, onu aktif kılmaya çalıştığı, öğrencinin deneyerek yanılarak öğrenmesini sağlamaya çalıştığı bir ortam olduğu için ders boyu öğrencinin aktif katılımı sağlanmış oluyor. Böyle bir ortam öğrenmeyi zevkli kılıyor ve öğrencinin bilgiyi keşfetme sürecindeki motivasyonunu artırıyor. Öğrenme sürecindeki önemli unsurlardan bir başkası da geri bildirim ve takip süreci.

Özel dersler ve Öğrenci – Öğretmen İlişkisi

Özel dersler öğrencinin öğretmen tarafından takibini kolaylaştırmakla beraber öğretmenin de öğrenciye verdiği geribildirimlerin sürekliliği sayesinde öğrencide ders çalışma sorumluluğunu artırıyor.

Kısacası, özel dersler “başarılı” veya “az başarılı” demeden her seviyeden öğrencinin ihtiyaçlarının karşılık bulmasıyla okul ve sınıf ortamlarında verilen derslere destekleyici niteliktedir. 

Google

Yorum yapın