Matematik Korkusunun Temel Sebepleri

Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej’den sonraki 40 küsur senelik geçmişiyle Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasındaki yerini koruyor. Sosyal faaliyetleri ve öğrenci çeşitlliğiyle dikkat çeken Boğaziçi’nde kendine has bazı öğrenci tipleri olduğunu duyduk ve sizler için olayı aydınlatmaya karar verdik.

Öğrenciler açısından, matematik dersi zorunlu olarak öğrenilmesi gereken bir ders olurken aynı zamanda başarısız olunabilecek bir dersmiş gibi de algılanabilmektedir. Türkiye genelinde yapılan sınavlardaki matematik dersinin başarı oranının diğer derslere göre düşüklüğü, bir anlamda bunu doğrulamaktadır. Bu başarısızlığının nedenlerin en önemlilerinden birinin de öğrencilerde var olan matematik korkusu ve matematik derslerinde başarısız olmayı kabullenme veya yapamama olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’de matematik dersinin zor olduğuna dair yaygın bir kanı yerleştiği gözlemlenmektedir. Öğrencide, bu zor kanısının oluşmasında çevre, aile, öğretmen vb etkenlerin neden olduğu söylenebilir. Hatta araştırmacılar tarafından yapılan gözlemlerde; matematik önemli; Resim İş, Müzik, Beden Eğitimi vb. ifade ve beceri dersleri önemsiz görme, onları dersten saymama gibi bir yanlış yapıldığı da görülmüştür. Ülkemizdeki gelecek kaygısının bulunması; meslek edinmeye verilen önemin adeta bir tutku haline ulaşmasının bu yanlış kanıyı pekiştirdiği söylenebilir.

Bu nedenle öğrenciler zihinsel gelişim sürecinin üzerinde bir zorlamaya maruz kaldığı söylenebilir. Piaget’e göre somut işlemler döneminde olan ilköğretim birinci kademe öğrencileri soyut kavramlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Somut işlemler dönemindeki öğrenci soyut kavramları anlamasının zorluğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yapılan bir araştırmada(Kabaca 2002) matematik eğitiminde kavramların somutlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. Benzer şekilde gelecek kaygısının bulunması ve başarının yanlış algılanmasından dolayı; erken okuma ve yazma telaşına düşüldüğü görülmektedir.

Erken okuma telaşıyla beraber matematik dersi ikinci plana alındığı görülmüştür. Doğal sayılar arasındaki ilişkiler üzerinde yeterince durulmaması, öğrencinin kavramlar arası ilişkileri öğrenememesine neden olduğu görülebilir. Doğal sayılar arasındaki ilişkilerin bilgi basamağından kavrama ve uygulama basamağına geçilememesi problem çözme becerisinin gelişmemesine neden olabilir. Öğrenci problem çözme becerisini kazanamayabilir.

Yorum yapın